Кузатув Кенгаши

Жамиятнинг Бошқарув органи - директори мақоми, ваколат доираси ва фаолиятини ташкил этиш тартибини, директори ишини, уни сайлаш (тайинлаш), шунингдек унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди.
Директор жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилади ва жамиятнинг яккабошчилик асосида бошқарадиган бошқарув органи ҳисобланади.
Директор жамият кузатув кенгаши ва акциядорларнинг умумий йиғилишига ҳисобдордир.
Рузматов Бахтияр Саттарович

Кузатув Кенгаши раиси

Кадиров Нодирбек Нохидович

Кузатув кенгаши аъзоси

Сайфутдинов Сардорбек Икрамович

Кузатув кенгаши аъзоси

Шамшиддинов Кахрамонжон Исроилжонович

Кузатув кенгаши аъзоси

Хван Максимильян Алексеевич

Кузатув кенгаши аъзоси